OZNAMOVACÍ SYSTÉM LITOBAL s.r.o.

 

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Vnitřní oznamovací systém společnosti Litobal s.r.o. je zřízen na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění.

Oznamovatelem neboli whistleblowerem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení upozorňující na protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku (horní hranice sazby pokuty alespoň 100 000 Kč), nebo porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) či porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů.

.

Litobal s.r.o. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Litobal s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

 

Co by mělo oznámení obsahovat

 

Pro řádné prošetření Vašeho oznámení je třeba uvést Vaše jméno, příjmení a datum narození (nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele).

 

Anonymní oznámení nepodléhá režimu zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Podrobné vylíčení protiprávního jednání, kdy a kde jste se jednání dozvěděli, důkazy, podklady apod. Vždy posílejte pravdivé informace. Buďte co nejvíce konkrétní a podrobně popište situaci a osoby, kterých se to týká. Pokud to půjde, přiložte k oznámení přílohy.

 

Prohlašujeme, že jakákoliv odvetná opatření vůči osobám, které učinily oznámení o výše uvedených protiprávních jednáních, jsou zcela nepřípustná. Toto neplatí v případě, že osoba učinila vědomě nepravdivé oznámení.

 

Upozorňujeme, že podle § 23 zákona č. 171/2023 Sb. je vědomé nepravdivé oznámení přestupek, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

Jak podat oznámení?

 

Využijte naši speciální e-mailovou adresu [email protected] anebo nás oslovte prostřednictvím formuláře níže. Informace uvedené v kontaktním formuláři, popř. zaslané na uvedený e-mail budou předány k řešení příslušným osobám. Oznámení lze podat dále ústně nebo osobně po předchozí domluvě termínu prostřednictvím výše uvedené emailové adresy nebo formuláře níže.

 

Příslušné osoby:

Milena Malenová, tel:  568 422 031

Josef Brhel, tel: 568 409 513

Jiří Trnka, tel: 568 409 516

 

 

 

 

 

 

Oznámení lze také podat poštou na adresu:

 

NEOTVÍRAT, pouze k rukám příslušné osoby

Whistleblowing

Litobal s.r.o.

Husova 482

676 02 Moravské Budějovice

 

 

Oznámení je možno podat i přímo na:

 

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 424/16

128 10 Praha – Nové Město

 

 

 

ONLINE formulář:

 


    max. velikost souboru 3mb, formáty přílohy pdf, jpg, png