Obchodní firma:      Litobal s.r.o.

Sídlem:                    Jinonická 804/80, 15800 Praha 5 – Košíře

Zastoupený:            Ing. Zdenek Stojánek, funkce: jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 116730

IČ/DIČ:                    26925800 / CZ26925800

Bankovní spojení:    Raiffeisenbank CZK

Číslo účtu pro platby CZK (Swift):    5014035098/5500 (RZBCCZPP)

Číslo účtu pro platby EUR (Swift):    5014035100/5500 (RZBCCZPP)

Telefon/fax:             +420 568 409 511 / +420 568 423 404

Email:                      [email protected]